Extras

Rodičom:

 • Spoločné raňajky pre rodičov a deti
 • Prednášky a posedenia k témam, ktoré Vás zaujímajú
 • Rodičia dostávajú pravidelne fotky, ako dokumentáciu

Strava:

 • Zdravé a plnohodnotné raňajky, obed, olovrant
 • Pitný režim
 • Záhradka s vlastne dopestovanou zeleninou

Pohyb:

Pedagogika:

 • Inklúzia detí s postihnutím
 • Postupné navykanie si v sprievode rodiča
 • Predškolská príprava pre deti pred nástupom do školy
 • Návštevy logopéda
 • Škôlka v prírode
 • Narodeninové oslavy s osobným darčekom
 • Pre každé dieťa vytvárame jeho vlastný denník, kde sú zaznamenané zážitky zo škôlky
 • a monoho iného