Úlohou dospelého je podporovať dieťa v jeho vývine pomocou spoľahlivého vzťahu a okolia plného impulzov. Našimi pedagogickými cieľmi sú: autonómia, solidarita a kompetencia.